WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BRWINOWIE
|| LICZNIK:
Kalendarz wydarzeń w szkole - rok szkolny 2010/2011
Kalendarz  roku  szkolnego  2010/2011
imprezy, uroczystości. spotkania, posiedzenia  rad  pedagogicznych, dni  wolne, inne  ważne  terminy.
L.p Terminy Wydarzenie Osoba odpowiedzialna
  WRZESIEŃ    
1. 1  września środa Rozpoczęcie  roku szkolnego godz. 10.00 p.  Niemira – sztandar
2.  3 września piątek Msza Św. rozpoczynająca rok szkolny  godz.12.00  
3. 11-12 września Sob-nie Dni  Brwinowa ( niedziela uroczystości przy pomniku) Sztandar SU
4. 14 września a wtorek Rada  Pedagogiczna- nadzór pedagogiczny  
5. 21 września wtorek Zebranie  Rodziców  
6. 18-19 września Sob-niedz Europejskie  Dni Dziedzictwa  
7. 17 września piątek Sprzątanie  Świata p. Paczkowska
8. 21 września wtorek Wybory do  Samorządu  Uczniowskiego Samo  Uczniowski
9. 24 września czwartek Rozkłady  materiałów,  ( do  Dyrektora) wszyscy  nauczyciele
10. 30 września czwartek Deklaracje  maturalne wychowawcy kl. III
  PAŹDZIERNIK      
11. 12  października wtorek Otrzęsiny  kl. I S.U  i   p.
12. 13 lub14  paździe czwartek Dzień  Edukacji  Narodowej ( ślubowanie kl I) - apel S.U  i   p.Rytel
13. 15  października piątek Dzień  Papieski( Festiwal Myśli i Słowa Jana Pawła II ) p.B.Malinowski
14. 26  października pon Światowy  Dzień   Bibliotek  Szkolnych p. Kozielewska
  LISTOPAD      
15.  1 listopada pon Wszystkich Świetych ( dzień wolny)  
16. 9  listopada wtorek Apel  z  okazji  święta 11-listopada p.Niemira, p. Dudzińska
17. 11 listopada czwartek Główne uroczystości gminne z okazji  odzyskania niepodległości Sztandar  SU, TPAK
Msza św. i złożenie kwiatów pod pomnikiem
18. 12 listopada   Dzień wolny  
19 16  listopada wtorek Rada  Pedagogiczna i Zebranie z  rodzicami  
  GRUDZIEŃ      
20 7 grudnia   Spotkanie   zespołów klasowych- zagrożenia  
21 9-10 grudnia Czwa-piąt Próbne  egzaminy  maturalne  
22 14 grudnia wtorek Dzień otwarty ( informacje o  zagrożeniach) wychowawcy
23 22  grudnia środa Wigilia  szkolna  
24 23-31 grudnia 2010   Zimowa  przerwa  świąteczna  
  STYCZEŃ   2011r      
25 14 stycznia   Termin  wystawiania ocen  klasyfikacyjnych Wszyscy nauczyciele
26 18  stycznia   Rada  klasyfikacyjna – klasyfikacja za I semestr  
27 19  stycznia   Rada  zatwierdzająca  
28 25  stycznia   Zebranie z  rodzicami -Rada Pedag-podsum I semestru  
29 Styczeń/luty STUDNIÓWKA
  LUTY      
30 14– 27  lutego   Ferie zimowe  
  MARZEC      
31 8 marca   Dzień  Patrona/Dzień Nauki  
32 29  marca   Dzień otwarty i zebrania dla kl III /RP- szkolenie Zesp.Egzam  
33 25 marca   Wystawianie proponowanych  ocen dla  kl.III  
  KWIECIEŃ      
34 19 kwietnia   Klasyfikacja kl III + Rada Pedagogiczna  
35 20 kwietnia   Zebranie  Rodziców    i  zatwierdzenie  ocen  kl. III  -obowiązkowe  
36 21-26    kwietnia   Ferie wiosenne  
37 22 kwietnia   Dzień  Ziemi  
38 29  kwietnia   Zakończenie   kl. III  godz. 12.00 SU
  MAJ      
39 2 maja pon Dzień wolny  od zajęć edukacyjnych  
41 3 maja wtorek Uroczystości gminne- dzień wolny od zajęć edukacyjnych sztandar
42  4 maja środa Egzamin maturalny   (pisemny –jęz. polski)  
43  5 maja czwartek Egzamin maturalny  (matematyka)  
44  6 maja piątek Egzamin maturalny ( język obcy)  
45 20  maja   Zagrożenia  kl. I-II Wszyscy nauczyciele
46 24  maja wtorek Zebranie z  Rodzicami   ( zagrożenia) kl. I-II+ Rada Pedagog  
  CZERWIEC      
47 01  czerwca   Światowy  Dzień  Dziecka Dzień Sportu
48 14  czerwca   Posiedzenie  RP – klasyfikacja za rok 2010/2011  
49 15 czerwca   Zatwierdzenie ocen klasyfikacyjnych –posiedzenie RP  
50 22  czerwca środa Zakończenie roku szkolnego 2010/2011  
51 28  czerwca   Rada Pedagogiczna-plenarna ( podsumowanie roku szk.2010/2011)  
  SIERPIEŃ      
52 23 sierpnia   Egzaminy maturalne poprawkowe-pisemne  
53 22-26 sierpnia   Egzaminy maturalne poprawkowe-ustne  
Wyświetl większą mapę
© 2011 Liceum Ogólnokształcące w Brwinowie & piotrmakijenko.pl