WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BRWINOWIE
|| LICZNIK:
Sprawozdanie z obchodów 50-lecia

 

Dzień 14.04.2007r był dla liceum, wyjątkowym świętem Jubileuszem 50-lecia istnienia szkoły.

Dla całej społeczności szkolnej i Komitetu Absolwentów był to finał wielomiesięcznej pracy, aby uczcić to święto II Zjazdem Absolwentów naszego Liceum.

Pogoda była piękna.

Rozpoczęliśmy uroczystość Mszą Świętą w Kościele Św.Floriana w Brwinowie, pod przewodnictwem Ks.proboszcza Sławomira Wojciechowskiego oraz księży absolwentów naszego liceum i katechety Ks.Michała Bogdana.

Kościół ukwiecony po świętach Wielkanocnych zapełnił się absolwentami, nauczycielami

i uczniami Liceum.

Mszę uświetnił, pięknym chóralnym występem Chór Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego "Amici Canentes", w którym śpiewają nasi nauczyciele

pani Maria Paczkowska 20 letni nauczyciel biologii i chemii oraz Elżbieta Dudzińska były Dyrektor Liceum a obecnie nauczyciel języka rosyjskiego.

Dary do ołtarza przynieśli absolwenci Agnieszka Konopka i Marcin Wojtkowiak.

Czytanie przedstawili uczniowie Adrian Kupczyński ,absolwentka Barbara Koralewska.

Przed kościołem czekały na najstarszych pedagogów i pracowników szkoły 2 bryczki pana Leszka Nurka z ul. Kępińskiej w Brwinowie zaprzężone w piękne konie.

Po zajęciu miejsc w pojazdach przez zasłużonych kolegów i koleżanek z dawnych lat, ruszyliśmy pochodem z transparentem i sztandarem szkoły ulicami miasta przez tunel ,

ul. Leśną do szkoły. Ale było pięknie i wesoło,

zatrzymaliśmy na chwilę ruch samochodów w Brwinowie, ale cóż raz na 50 lat ........

Na dziedzińcu Liceum uczniowie witali absolwentów i gości, trwało odnajdywanie się na listach absolwentów, otrzymywanie monografii Liceum, jubileuszowego szalika.

Dla wszystkich niestety nie starczyło, przybyło więcej gości niż się spodziewaliśmy a szaliki były zamawiane dużo wcześniej.

Na hali sportowej ustawiliśmy 500 krzeseł ,patrzyliśmy jak powoli zapełniają się absolwentami i gośćmi , wszyscy ze sobą rozmawiali było gwarnie i radośnie.

Na głównym miejscu ustawiliśmy specjalne krzesła dla najstarszych gości:

pani Jadwigi Garstki legendarnej woźnej, która rozpoczęła imprezę swoim ręcznym dzwonkiem , wzbudziła tym owacje i radość zebranych, dla pana Jerzego Szczepańskiego, który 36 lat był nauczycielem geografii i języka niemieckiego w Liceum, dla pani Krystyny Ciborskiej - założyciela Komitetu Budowy Liceum w 1955r. dla gościa specjalnego

pani Marii Iwaszkiewicz - Wojdowskiej córki Jarosława Iwaszkiewicza patrona szkoły. Goście przybyli na uroczystość dzięki pomocy młodzieży i absolwentów.

Przybyli na Jubileusz wszyscy oficjalni goście pełniący dzisiaj zaszczytne funkcje we władzach powiatu i gminy.

Gościliśmy Mazowieckiego Kuratora Oświaty pana Grzegorza Tyszko, panią wizytator szkoły Małgorzatę Macioch, której mąż jest absolwentem naszej szkoły i także uczestniczył

w święcie.

Przybyli pani Elżbieta Smolińska - Starosta Powiatu Pruszkowskiego ,władze naszej gminy Burmistrz pan Andrzej Guzik ,pan Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Falkowski - absolwent Liceum ,pani Urszula Skolasińska - sekretarz Urzędu także nasza absolwentka.

Przybyli dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych. Radni Gminy Brwinów, wśród nich przyjaciel szkoły pan Henryk Tybuś wieloletni przewodniczący Rady Rodziców, wielki orędownik budowy nowego budynku Liceum w 1993/1994 roku.

Na hali sportowej powitała gości i przedstawiła rys historyczny szkoły pani Katarzyna Baczyńska Dyrektor Liceum od września 2006r , a nauczyciel w szkole od 1994r.

Przy powitaniu gości specjalnych dyrektor Henryki Olejniczak, Piotra Dobrosielskiego, zasłużonych nauczycieli zebrani oklaskiwali ich owacją na stojąco, łzy wzruszenia pojawiły się na wielu twarzach.

Następnie kilka ciepłych słów wygłosił pan Andrzej Żmigrodzki absolwent rocznik 1965.

Serdeczne gratulacje i życzenia wielu lat rozwoju dla szkoły złożyli na ręce pani Dyrektor oficjalni goście.

Uroczystość prowadzili uczniowie Liceum Anna Nowak i Adrian Kupczyński.

Po części oficjalnej odbył się długo przygotowywany przez młodzież Liceum z koła teatralnego "METAMORFOZY" występ fragmentów "Wesela" St.Wyspiańskiego.

Mamy rok Stanisława Wyspiańskiego, to dlatego twórczość tego wielkiego Polaka młodzież przedstawiła publiczności.

Pięknie to przedstawili tylko słabo było słychać- bowiem publiczność rozmawiała, rozmawiała, rozmawiała ............

Gości specjalnych ,byłych nauczycieli , dyrektorów, pracowników szkoły uhonorowaliśmy kwiatami i gorącymi życzeniami zdrowia i wielu lat życia.

Kolejnym punktem programu było przejście korytarzem szkoły do holu głównego Liceum, tu nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów z okazji 50 -Lecia oraz portretu Jarosława Iwaszkiewicza. Tablicę poświęcił ks.Proboszcz, w odsłonięciu brali udział pani Maria Iwaszkiewicz, Aldona Pomianowska - autorka portretu, Agnieszka Konopka - absolwentka 2006r,Maria Wiszniewska - absolwentka rocznik 1963.

Przeszliśmy z gośćmi do Zespołu Szkół Nr 2 gdzie na korytarzu głównym odsłonięto tablicę upamiętniającą życie i dzieło znanego brwinowskiego pedagoga Stanisława Zymmera.

Tu także poświęcił tablicę ks.Proboszcz ,odsłonili tablicę pan Zymmer syn pedagoga,

pani Zofia Gajewska rocznik ukończenia szkoły podstawowej 1940.

W Liceum w tym czasie absolwenci i goście częstowali się cateringiem przygotowanym przez firmę AMIGO.

Na auli Liceum - absolwenci i uczniowie przygotowali piękną wystawę zdjęć

pt. "50 lat minęło..."

W pracach brali udział absolwenci pan Andrzej Żmigrodzki , pani Maria Wiszniewska ,

pani Krystyna Nowicka , pani Agnieszka Konopka , pani Grażyna Kozielewska i dyrektor Katarzyna Baczyńska, zdjęcia przygotowała Sylwia Chrzanowska-Jura.

Otworzył wystawę pan Burmistrz Andrzej Guzik, a pani dyrektor Katarzyna Baczyńska pokroiła jubileuszowy tort ufundowany dla szkoły przez ulubioną cukiernię w Brwinowie "Jarzyna".

Tort był pyszny nie został najmniejszy kawałek.

Goście oglądali szkołę i klasy w Szkole Podstawowej nr 2 - trzecie piętro z sentymentem siadali w ławkach, pisali na tablicach. Odbywały się spotkania roczników , wspólne zdięcia, wzruszenia ,spotkania z profesorami.

W międzyczasie kilkunastu absolwentów z Panią Dyrektor Katarzyną Baczyńską posadzili przed szkołą ufundowany przez szkółkę "Ponderosa" - naszych absolwentów państwa Maciszewskich dąb czerwony- 50 lecia Liceum. Zobaczymy jaki kiedyś będzie za następne kilkadziesiąt lat.

Uroczystość zakończyło spotkanie wieczorne - bal absolwentów w ZS nr 2 przygotowany pięknie przez Krystynę Nowicką i kucharki ze szkolnej kuchni.

Przy muzyce i długich rozmowach bawiono się prawie do świtu.

Wspomnieniom nie było końca.

Dla nas organizatorów było to wielkie przeżycie i ogrom pracy, ale było warto pomimo małych niedociągnięć, pomyłek w monografii ,w napisach nazwisk na listach , przedłużającej się rejestracji, zagubionym i poszukiwanym nocą płaszczu, który znalazł się następnego dnia.

Wielu osobom należą się oddzielne podziękowania, ale tu dziś chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego święta, którzy przybyli na uroczystość i którzy dobre słowo przekazują o naszej szkole w świat, aby dobre imię Liceum trwało następne 50 lat.

 

 

Organizatorzy Jubileuszu

 

Wyświetl większą mapę
© 2011 Liceum Ogólnokształcące w Brwinowie & piotrmakijenko.pl